divendres, 3 de juny de 2016

Matrícula 2016/2017

MATRÍCULA CURS 2016/2017
NOUS ALUMNES
Música per a bebés (de 6 a 24 mesos)
Alumnes GABOU (de 3 a 7 anys)
1r Ensenyaments Elementals

DATES DE MATRÍCULA
Del 16 de juny al 15 de juliol de 2016

HORARI
Juny: Del 16 de juny fins al 24 de juny de dilluns a divendres en horari de 11:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h.
A partir de la setmana del 27 de juny en horari de matí de 10:00h a 13:00h.
Juliol: De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h. 

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ
Emplenar la sol·licitud de matrícula (disponible a secretaria).
Abonar les taxes de la matrícula d’una de les següents formes:
- a la secretaria del centre en l’horari establert.
- realitzar una transferència bancària amb l’import de la matrícula al següent número de compte:
BANC SANTANDER: IBAN ES85 0030 3062 55 0000263271. En les dades de la transferència deurà constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula.

IMPORTANT
Sols es considerarà realitzada la matrícula una vegada abonada la mateixa. En el cas de realitzar transferència bancària s’haura de lliurar a la secretaria el resguard de pagament.

Tota la informació relativa a la matrícula la trobareu als taulers del centre i a la web i bloc de la societat:

umbenaguasil.es
centre-estudis.umbenaguasil.es

 MATRÍCULA CURS 2016/2017
ALUMNES DEL CENTRE

Alumnes GABOU (de 3 a 7 anys)
1r Ensenyaments Elementals

DATES DE MATRÍCULA
Del 16 de juny al 15 de juliol de 2016

HORARI
Juny: Del 16 de juny fins al 24 de juny de dilluns a divendres en horari de 11:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h.
A partir de la setmana del 27 de juny en horari de matí de 10:00h a 13:00h.
Juliol: De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h. 

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ
Abonar les taxes de la matrícula d’una de les següents formes:
- a la secretaria del centre en l’horari establert.
- realitzar una transferència bancària amb l’import de la matrícula al següent número de compte:
BANC SANTANDER: IBAN ES85 0030 3062 55 0000263271. En les dades de la transferència deurà constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula.

IMPORTANT
Sols es considerarà realitzada la matrícula una vegada abonada la mateixa. En el cas de realitzar transferència bancària s’haura de lliurar a la secretaria el resguard de pagament.

NOVETAT
Per tal d’agilitzar el procés de matriculació per al curs 2016/2017 no caldrà comprar el sobre de matrícula. Tota la informació relativa a la mateixa la trobareu als taulers del centre i i a la web i bloc de la societat:

umbenaguasil.es
centre-estudis.umbenaguasil.com

Si cal, en el moment de la formalització de la matrícula a la secretaria del centre s’actualitzaran dades tals com compte bancària, telèfons, correu electrònic…

MATRÍCULA CURS 2016/2017
ALUMNES DEL CENTRE

2n, 3r i 4t Ensenyaments Elementals
Ensenyaments Professionals
DATES
Ensenyaments Elementals
2n Ensenyaments Elementals: dimecres 29 de juny - matí
3r Ensenyaments Elementals: dijous 30 de juny - matí
4t Ensenyaments Elementals: divendres 1 de juliol - matí

Ensenyaments Professionals
1r Ensenyaments Professionals: dilluns 4 de juliol - matí
2n Ensenyaments Professionals: dimarts 5 de juliol - matí
3r Ensenyaments Professionals: dimecres 6 de juliol - matí
4t Ensenyaments Professionals: dijous 7 de juliol - matí
5é i 6é Ensenyaments Professionals: divendres 8 de juliol - matí. 

HORARI
De 10 a 13h.

El divendres 24 de juny es publicaran als taulers d’anuncis i a la pàgina web www.umbenaguasil.es, a l’apartat Centre d’Estudis, l’ordre de matriculació dels alumnes del centre. S’ordenarà als alumnes per curs tenint en compte la nota mitjana. A cada alumne se li donarà un hora concreta per a matricular-se i elegir horari.

Els alumnes que no continuen els seus estudis el curs 2016-2017 hauran de comunicar-ho en secretaria abans del 17 de juny. Els alumnes d’Ensenyaments Elementals que no continuen els seus estudis hauran d’entregar l’instrument en les mateixes condicions que se’l deixà. 

ÉS MOLT IMPORTANT REALITZAR LA MATRÍCULA EN L’HORARI DONAT. EN EIXE MOMENT S’ELEGIRAN ELS HORARIS DE LES ASSIGNATURES COL·LECTIVES.
L’ALUMNE QUE NO FORMALITZE LA MATRÍCULA EN EL MOMENT QUE LI CORRESPONGA HAURÀ D’ESPERAR A QUE SE LI DONE HORA PER PART DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE.

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ
Abonar les taxes de la matrícula d’una de les següents formes:
- a la secretaria del centre en l’horari establert.
- realitzar una transferència bancària amb l’import de la matrícula al següent número de compte:
BANC SANTANDER: IBAN ES85 0030 3062 55 0000263271. En les dades de la transferència deurà constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula.

IMPORTANT
Sols es considerarà realitzada la matrícula una vegada abonada la mateixa. En el cas de realitzar transferència bancària s’haura de lliurar a la secretaria el resguard de pagament.

NOVETAT
Per tal d’agilitzar el procés de matriculació per al curs 2016/2017 no caldrà comprar el sobre de matrícula. Tota la informació relativa a la mateixa la trobareu als taulers del centre i i a la web i bloc de la societat:

umbenaguasil.es
centre-estudis.umbenaguasil.com

Si cal, en el moment de la formalització de la matrícula a la secretaria del centre s’actualitzaran dades tals com compte bancària, telèfons, correu electrònic…
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada