dijous, 21 d’agost del 2014

Proves d'accés als Ensenyaments Professionals de Música. Setembre 2014TRIBUNALS PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
SETEMBRE 2014

2/9/2014

1a prova. Pràctica Instrumental.
2a prova. Lectura a primera vista (instrumental).

Instruccions.
Primer es farà la prova d’instrument. Només finalitzar la prova, s’emplenaran les notes i es penjaran al tauler d’anuncis.
Acte seguit, es farà la segona prova de la mateixa especialitat.

3/9/2014

3a. prova. Tots les tribunals realitzaran la prova de llenguatge musical a les 17h a l’aula 3.

TRIBUNALS

Especialitat
Tribunal
Hora
Lloc
Escalfament
Percussió
Batiste Bernat
Daniel Torres
Javier Doménech
2/9/2014
17h
Sala d’assajos
Previ a la prova a la sala d’assajos
Saxofón
Pep Domínguez
Vanessa Pons
Daniel Torres
2/9/2014
17’30h
Aula 8
Aula 6
Trompa
Daniel Torres
Batiste Bernat
Javier Doménech
2/9/2014
18h
Aula 8
Aula 6
Clarinet
Pep Domínguez
Batiste Bernat
Vanessa Pons
2/9/2014
18’30h
Aula 8
Aula 6
Piano
Vanessa Pons
Javier Doménech
Pep Domínguez
2/9/2014
19h
Aula 8
Aula 7