dimarts, 3 de maig de 2016

Proves d'accés als Ensenyaments Professionals de Música curs 2016/2017

PROVES D’ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA
CURS 2016/2017

CONVOCATÒRIA DE JUNY
Proves 27 i 28 de juny                                      

TERMINIS I DATES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LES PROVES D’ACCÉS A LES  ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

 • Inscripció per a les proves d’ accés a les Ensenyances Professionals de música: del 16 al 25 de maig de 2016.
- Documentació necessària:
- Pagament a la secretaria del centre de les taxes corresponents a la matrícula de les proves d’accés: Alumnes UMB 30€, la resta 50€.
- Sol·licitud d’inscripció, disponible a la secretaria del centre i a la pàgina web http://www.umbenaguasil.es
- Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
- Alumnes menors de 12 anys: autorització corresponent de la Direcció General d’Ordenació Acadèmica de València.

 • 16 de maig: publicació de vacants.
 • 6 de juny: publicació dels llistats provisionals d´alumnes admessos a realitzar les proves d'accés.
 • 13 de juny: publicació dels llistats definitius d´alumnes admessos a realitzar les proves d´accés.
 • 13 de juny: publicació dels tribunals de les proves d´accés.
 • Proves d’accés a les Ensenyances Professionals de Música:
Ø      27 de juny: prova de repertori i primera vista instrumental.
Ø      28 de juny: prova coneixements de llenguatge musical.
 • 29 de juny: publicació dels llistats provisionals amb els resultats de les proves.
 • 29 i 30 de juny  i 1 de juliol: període de reclamacions.
 • 1 de juliol: publicació dels llistats definitius amb els resultats de la proves, incloent l´ordre de matrícula.
 • 4 de juliol: Període de matriculació d’aspirants que han obtés vacant.
  
PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA
CURS 2016/2017

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE
Proves 1 i 2 de setembre                                     

TERMINIS I DATES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LES PROVES D’ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

 • 1 de juliol: publicació de les vacants restants
 • Inscripció per a les proves d’ accés a les Ensenyances Professionals de música: de l’1 al 10 de juliol de 2016.
- Documentació necessària:
- Pagament a la secretaria del centre de les taxes corresponents a la matrícula de les proves d’accés: Alumnes UMB 30€, la resta 50€.
- Sol·licitud d’inscripció, disponible a la secretaria del centre i a la pàgina web http://www.umbenaguasil.es
- Fotocòpia del DNI de l’alumne.
- Alumnes menors de 12 anys: autorització corresponent de la Direcció General d’Ordenació Acadèmica de València.

 • 18 de juliol: publicació dels llistats provisionals d´alumnes admessos a realitzar les proves d´accés.
 • 25 de juliol: publicació dels llistats definitius d´alumnes admessos a realitzar les proves d´accés.
 • 27 de juliol: publicació dels tribunals de les proves d´accés.
 • 1 i 2 de setembre: Provés d’accés als Ensenyaments Professionals de Música
 • 2 de setembre: Publicació dels llistats provisionals amb els resultats de les proves d’accés.
 • 5, 6 i 7  de setembre: Període de reclamacions
 • 7 de setembre: Publicació dels llistats definitius amb els resultats de les proves d’accés.
 • 12 i 13 de setembre: Període de matriculació d’aspirants amb l’edat idònia


RESUM DE DATES

- Inscripció  PAEP 16/17 Convocatòria Juny: del 16 al 30 de maig de 2016.
- Realització de les proves Convocatòria Juny: 27 i 28 de juny de 2016.
- Inscripció  PAEP 16/17 Convocatòria Setembre: de l’1 al 15 de juliol de 2016.
- Realització de les proves Convocatòria Setembre: 1 i 2 de setembre de 2016.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada