dimecres, 20 de maig de 2015

Informació proves d'accés Ensenyaments Professionals de Música

PROVES D’ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA
CURS 2015/2016

CONVOCATÒRIA DE JUNY
Proves 29 i 30 de juny

TERMINIS I DATES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LES PROVES D’ACCÉS A LES  ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

 • Inscripció per a les proves d’ accés a les Ensenyances Professionals de música: del 15 al 29 de maig de 2015.
- Documentació necessària:
- Pagament a la secretaria del centre de les taxes corresponents a la matrícula de les proves d’accés: Alumnes UMB 30€, la resta 50€.
- Sol·licitud d’inscripció, disponible a la secretaria del centre i a la pàgina web http://www.umbenaguasil.es
- Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
- Alumnes menors de 12 anys: autorització corresponent de la Direcció General d’Ordenació Acadèmica de València.

 • 15 de maig: publicació de vacants.
 • 4 de juny: publicació dels llistats provisionals d´alumnes admessos a realitzar les proves d'accés.
 • 10 de juny: publicació dels llistats definitius d´alumnes admessos a realitzar les proves d'accés.
 • 12 de juny: publicació dels tribunals de les proves d´accés.
 • Proves d’accés a les Ensenyances Professionals de Música:
Ø      29 de juny: prova de repertori i primera vista instrumental.
Ø      30 de juny: prova coneixements de llenguatge musical.
 • 30 de juny: publicació dels llistats provisionals amb els resultats de les proves.
 • 1, 2 i 3 de juliol: període de reclamacions.
 • 3 de juliol: publicació dels llistats definitius amb els resultats de la proves, incloent l´ordre de matrícula.
 • 6 de juliol: Període de matriculació d’aspirants que han obtés vacant.


CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE
Proves 1 i 2 de setembre

TERMINIS I DATES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LES PROVES D’ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

 • 1 de juliol: publicació de les vacants restants
 • Inscripció per a les proves d’ accés a les Ensenyances Professionals de música: de l’1 al 15 de juliol de 2015.
- Documentació necessària:
- Pagament a la secretaria del centre de les taxes corresponents a la matrícula de les proves d’accés: Alumnes UMB 30€, la resta 50€.
- Sol·licitud d’inscripció, disponible a la secretaria del centre i a la pàgina web http://www.umbenaguasil.es
- Fotocòpia del DNI de l’alumne.
- Alumnes menors de 12 anys: autorització corresponent de la Direcció General d’Ordenació Acadèmica de València.

 • 22 de juliol: publicació dels llistats provisionals d´alumnes admessos a realitzar les proves d´accés.
 • 28 de juliol: publicació dels llistats definitius d´alumnes admessos a realitzar les proves d´accés.
 • 30 de juliol: publicació dels tribunals de les proves d´accés.
 • 1 i 2 de setembre: Provés d’accés als Ensenyaments Professionals de Música
 • 2 de setembre: Publicació dels llistats provisionals amb els resultats de les proves d’accés.
 • 3, 4 i 7  de setembre: Període de reclamacions
 • 7 de setembre: Publicació dels llistats definitius amb els resultats de les proves d’accés.
 • 10 i 11 de setembre: Període de matriculació d’aspirants amb l’edat idòniaRESUM DE DATES

- Inscripció  PAEP 15/16 Convocatòria Juny: del 15 al 29 de maig de 2015.
- Realització de les proves Convocatòria Juny: 29 i 30 de juny de 2015.
- Inscripció  PAEP 14/15 Convocatòria Setembre: de l’1 al 15 de juliol de 2015.
- Realització de les proves Convocatòria Setembre: 1 i 2 de setembre de 2015.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada