dimecres, 5 de novembre de 2014

Reunió informativa

Agraïm l'assistència a tots els pares que heu acudit a la reunió d'inici de curs. Ací vos deixem la informació que hem repartit i sobre la que hem estat parlant per als qui no heu pogut assistir.

També recordar-vos i animar-vos a formar part del grup d'adults que volem posar en funcionament. Podeu deixar les vostres dades a la secretaria del centre i ens posarem en contacte amb vosaltres.
Animeu-vos!

REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DE L'ALUMNAT

1. Estudis oferits al nostre centre

Escola de Música
Ensenyaments no oficials
Centre d’Estudis
Ensenyaments oficials
- Jardí musical (5 anys)
- Preparatori Musical (6 i 7 anys)
- Assignatures col·lectives
- Instruments banda / orquestra
- Ensenyaments Elementals, a partir de 8 anys
- Ensenyaments Professionals, a partir de 12 anys.
Per a accedir a estos ensenyaments cal fer prova d’accés.

2. Avaluacions
2.1. Límit de permanència

Escola de Música
Ensenyaments no oficials
Centre d’Estudis
Ensenyaments oficials
Sense límit

- Ensenyaments Elementals: 5 anys.
- Ensenyaments Professionals: 8 anys.
Cap alumne podrà estar més de 2 anys en el mateix curs, exceptuant en 6é d’Ensenyaments Professionals fins esgotar les 8 convocatòries.

2.2. Dates avaluacions
Les dates seran igual per als alumnes de l’Escola de Música i del Centre d’Estudis.

1a AVALUACIÓ

- 17 al 21 de novembre: proves assignatures col·lectives.
- 24 al 28 de novembre: proves instrumentals.
2a AVALUACIÓ

- 2 al 6 de març: proves assignatures col·lectives
- 9 al 13 de març: proves instrumentals.
3a AVALUACIÓ – FINAL
- 25 i 26 de maig: proves finals alumnes 6é Ens. Professionals.

Tots els alumnes menys el de 6é EP
- 28 de maig al 3 de juny: proves assignatures col·lectives.
- 4 al 10 de juny: proves instrumentals.
PROVES EXTRAORDINÀRIES (Recuperacions)
Sols per a alumnes dels Ensenyaments Professionals
Per als alumnes que finalitzen els Ensenyaments Professionals:
- Podran realitzar-se entre el 10 i el 26 de juny.
Per a alumnes de 1r a 5é d’  Ensenyaments Professionals:
- Podran realitzar-se entre el 10 de juny i el 3 de juliol.

PROMOCIÓ: es podrà passar de curs amb:
-         1 assignatura suspesa en Ensenyaments Elementals.
-         2 assignatures suspeses en Ensenyaments Professionals.
Les assignatures de pràctica instrumental es recuperaran en la classe del curs següent.
En la resta d’assignatures, l’alumne haurà d’assistir a les classes de les assignatures no superades.

3. Proves d’accés als Ensenyaments Elementals
-          Una convocatòria: setembre.
-          Edat per a realitzar la prova: mínim, 8 anys.
-          Continguts de les proves d’accés a 1r d’Ensenyaments Elementals:
a) Prova de discriminació auditiva.
b) Llenguatge musical.
c) Cant.
                Al finalitzar les proves es traurà la nota mitjana i s’ordenaran als alumnes. Aquest llistat serà el que determinarà l’ordre per a l’elecció d’instrument.

4. Proves d’accés als Ensenyaments Professionals
-          Dos convocatòries: juny i setembre.
-          Edat per a realitzar les proves: mínim 12 anys.
-          Continguts de les proves d’accés a 1r d’Ensenyaments Professionals:
a) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.
c) Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
Les proves són eliminatòries.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (EXTRACTE)

5. Faltes d’assistència
- És obligació de l’alumne avisar al professor de la no assistència a classe.
- Les faltes d’assistència es registraran diàriament i seran supervisades per l’equip directiu.
- No es podrà aprovar una assignatura quan les faltes no justificades, sempre per part del pares, siguen superiors al 15% del total.

6. Aules i espais comuns
- Tots hem de respectar les instal·lacions del centre i deixar-les tal i com ens agradaria trobar-les.
- Es mantindrà el silenci i l’ordre adequats, estant prohibit en tot moment córrer i cridar en els corredors i les escales.

7. Utilització d’aules d’estudi
- Cal apuntar-se a consergeria en la llibreta de registre.
- Enregistrar en la llibreta les possibles incidències que s’observen a l’aula.

8. Taulers d’anuncis
- Tota la informació acadèmica i administrativa estarà exposada als taulers d’anuncis del centre, i en la mesura del possible a la pàgina web de la societat.
- És obligació de l’alumne el seguiment d’esta informació.

9. Secretaria
Els certificats i altres documents  necessaris es demanaran amb un mínim de 48h d’antel·lació.

10.Consergeria
En el cas que algun alumne tinga la necessitat de deixar l’instrument a les instal·lacions del centre, haurà de sol·licitar-ho al conserge, que indicarà el lloc on es pot fer, quedant baix la responsabilitat dels alumnes o familiars, en cap cas estarà supervisat o vigilat per la consergeria o responsables del centre.

11. Pianista acompanyant
- Els assajos amb la pianista acompanyant seran dimarts i dimecres.
- S’haurà d’agafar hora en la secretaria del centre.
- Cada alumne que ho sol·licite realitzarà tres assajos amb la pianista acompanyant fins a que s’emplene l’horari destinat a tal fi. En el cas que la pianista considere que es necessiten més assajos o és suficient amb menys, ho comunicarà a l’alumne.
- En el cas de NO acudir als assajos establerts amb la pianista,  estos no es recuperaran.

12. Suspensió de classes
En el cas de que, per motius personals d’algun professor, alguna classe es suspenga, s’intentarà avisar en la mesura del possible a l’alumnat mitjançant el correu electrònic

13. Prèstec d’instruments
La societat cedirà al llarg dels Ensenyaments Elementals l’instrument a cada alumne.
- L’instrument es deixarà sempre en perfectes condicions.
- En el cas de que aquest haja de ser reparat, les despeses correran pel compte de l’alumne. 
- És recomanable que durant el 4t curs d’Ensenyaments Elementals l’alumne adquirisca el seu propi instrument, per a preparar la prova d’accés als Ensenyaments Professionals i acostumar-se a ell.

14. Informació del centre
Trobareu tota la informació referida al centre:
- Als taulers d’informació
- A la pàgina web:
www.umbenaguasil.es
- Al bloc:
centre-estudis.umbenaguasil.es

15. Horari d’atenció de l’equip directiu
- Dimarts: 15'30-16'30 /18’30-19’30.
- Dimecres: 19’30-20’30h.
- Divendres: 19’30-21’30h.
          Secretaria:

- De dilluns a divendres: 17 a 20h.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada