dimecres, 11 de juny de 2014

Matrícula curs 2014-2015


  • A partir del 18 de juny tots els alumnes del centre (oficials i no oficials) hauran de passar per la secretaria del centre a replegar el sobre de matrícula. Dins del sobre trobaran tota la informació i documentació necessària per a formalitzar la matrícula per al curs 2014-2015. Preu del sobre: 3€. 
  • Els alumnes que no continuen els seus estudis el curs 2014-2015 hauran de comunicar-ho en secretaria abans del 20 de juny. Els alumnes d’Ensenyaments Elementals que no continuen els seus estudis hauran d’entregar l’instrument en les mateixes condicions que se’l deixà. 
  • El 26 de juny es publicaran als taulers d’anuncis, a la web www.umbenaguasil.es i al bloc centre-estudis.umbenaguasil.es l’ordre de matriculació dels alumnes del nostre centre, exceptuant els alumnes que realitzen les proves als Ensenyaments Elementals i Professionals. S’ordenarà els alumnes per curs tenint en compte la nota mitjana. A cada alumne se li donarà un hora concreta per a matricular-se i elegir horari.
  • És molt important que es respecten els dies i els torns assignats. L’alumne que no acudisca a formalitzar la matrícula el dia i hora que li corresponga haurà d’esperar a que se li done hora per part de l’administració del centre.
  • Els examens de recuperació seran:

Proves extraordinàries 6é Ensenyaments Professionals:  24 i 25 de juny.
Proves extraordinàries resta de cursos Ensenyaments Professionals: 30 de juny.
No hi haurà recuperacions a setembre.

          

DATES PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA
CURS 2014-2015

JARDÍ MUSICAL I INICIACIÓ
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
Del 23 de juny a l’11 de juliol. De 11 a 13h.


ENSENYAMENTS ELEMENTALS
DIA

1r Ensenyaments Elementals
Dimarts 1 de juliol – matí
2n Ensenyaments Elementals
Dimecres 2 de juliol – matí
3r Ensenyaments Elementals
Dijous 3 de juliol – matí
4t Ensenyaments Elementals
Divendres 4 de juliol – matí
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
DIA

2n Ensenyaments Professionals
Dilluns 7 de juliol – matí
3r Ensenyaments Professionals
Dimarts 8 de juliol – matí
4t Ensenyaments Professionals
Dimecres 9 de juliol – matí
5é i 6é Ensenyaments Professionals
Dijous 10 de juliol - matí

El 26 de juny estarà publicada l’hora que li correspon matricular-se a cada alumne.

·  Proves d’accés als Ensenyaments Professionals de Música:
-         Convocatòria de juny: 24 i 25 de juny.
-         Convocatòria de setembre: 2 i 3 de setembre.
-         Adjudicació definitiva de les vacants de les proves de juny i setembre: 10 de setembre de 2014.
-         Període de matriculació d’aspirants amb l’edat idònia: 11 i 12 de setembre de 2014.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada